Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

50656 Đường Cày Đảm Đ Ang

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang Ruộng cấy chăng dây cây lúa thẳng hàng Đào đắp mương dẫn nước quanh làng Ti...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Đường Cày Đảm Đ Ang"


50659 Hát Từ Xóm Biển Cà Mau

Mênh mông xanh điệp trùng xanh xanh Trời nước một vùng đước bạt ngàn xanh say đắm biển quê mình Ơi quê hương! ơi Cà Mau! Mây trời sông nước...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Hát Từ Xóm Biển Cà Mau"


50798 Trăng Sáng Đôi Miền

Trăng lên lùa cành tre gió thổi sáo diều trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng xa xa từ đầu thôn gió vẳng tiếng ru hời tương lai tựa vầng tr...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Trăng Sáng Đôi Miền"


52574 Tôi Người Lái Xe

1- Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông, Khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông Lửa nhiệt tình cháy trong tim t...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Tôi Người Lái Xe"


828655 Đường Cày Đảm Đang

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang Ruộng cấy chăng dây cây lúa thẳng hàng Đào đắp mương dẫn nước quanh làng Tiếng hát ba đảm đang (ư) Ở...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Đường Cày Đảm Đang"


828658 Hát Từ Xóm Biển Cà Mau

Mênh mông xanh điệp trùng xanh xanh Trời nước một vùng đước bạt ngàn xanh say đắm biển quê mình Ơi quê hương! ơi Cà Mau! Mây trời sông nước...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Hát Từ Xóm Biển Cà Mau"


828797 Trăng Sáng Đôi Miền

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Trăng Sáng Đôi Miền"


830889 Tôi Người Lái Xe

Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông , khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông lửa nhiệt tình cháy trong tim ta , ngàn v...

Tác giả: An Chung Lời bài hát "Tôi Người Lái Xe"