Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

51407 Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà 1

Hự hạ hự hạ hự hạ khói mờ sa trường lầm than binh lửa Chí hùng tung hoành thân trai chẳng màng hy sinh Hôm chia ly chàng ra đi cầm tay hứa ngày tr...

Tác giả: Cổ nhạc: Viễn Châu Tân nhạc: Minh Châu Lời bài hát "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà 1"


51408 Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà 2

Gió hiu hắt máu hồng ướt đẫm chiến bào để nợ núi sông hồn nhẹ ước quê nhà trùng khê mãi mãi còn thấy đâu người xưa vó câu đã xa khó mong ngày tr...

Tác giả: Cổ nhạc: Viễn Châu Tân nhạc: Minh Châu Lời bài hát "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà 2"