Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

51321 Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây i trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi bèo dạt mây i i i trôi chim sa tang tính tình thả nổi ngẫm một tin trông hai tin i đợi ba bốn t...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Bèo Dạt Mây Trôi"


52486 Đèn Cù

Khen ai khéo xếp ối a cái đèn cù voi giấy ôi a ngựa giấy ơ tít mù nó mới lại vòng quanh ơ bao giờ tôi bén cái duyên à anh voi giấy ôi a ngựa giấ...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Đèn Cù"


53596 Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Ngồi rằng là ngồi tựa í a có mấy mạn ối a a a mạn thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền trăng in là in mặt í nước í ơ cũng có a càng nhìn là càng n...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Ngồi Tựa Mạn Thuyền"


53661 Xe Chỉ Luồn Kim

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim ố mấy kim bên luồn kim rồi ngồi rồi xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim ố mấy kim bên luồn kim may quần tình chung bằng...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Xe Chỉ Luồn Kim"


54304 Người Đi Đâu

Người ơ ơ đi đâu ấy mấy người ơ ơ đi đâu ơ ơ là đâu i i bỏ vắng ơ ơ tình tang luống ơ tính ơ lính tính tang cái lang tang tinh ơ là nói có a đèn...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Người Đi Đâu"


54359 Trèo Lên Trái Núi Thiên Thai

Trèo lên trái núi Thiên Thai này Thiên i i i Thai thấy đôi con chim loan phượng chường là anh chường ơi mà này cũng có ăn ngoài mà này cũng có ă...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Trèo Lên Trái Núi Thiên Thai"


54831 Thỏa Nỗi Nhớ Mong

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông đôi bờ nước chảy lơ thơ i í i Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ...

Tác giả: Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời bài hát "Thỏa Nỗi Nhớ Mong"


58646 Bèo Dạt Mây Trôi - Remix

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt Mây í i ì... trôi, chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời Ngậm một...

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lời bài hát "Bèo Dạt Mây Trôi - Remix"


829320 Bèo Dạt Mây Trôi

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lời bài hát "Bèo Dạt Mây Trôi"