Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

50268 Tàu Về Quê Hương

Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn Về đây mình cưới nhau luôn Về đây mình sống vui hơn Về đâ...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Tàu Về Quê Hương"


50411 Đi Chùa Lễ Phật

Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa lễ Phật Bầy chim non đưa em tới dưới chân Phật Em khấn xin chùa em đi luôn quanh ta Có khi đi gần bê...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Đi Chùa Lễ Phật"


50543 Gặp Nhau Trong Mưa

Một chiều tôi vừa đến, em đứng bên hàng hiên dưới trận mưa đầu mùa Đầu trần không đội nón, mang áo mưa thì quên,ướt lạnh rung cả người Muốn mượn...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Gặp Nhau Trong Mưa"


57005 Đồi Thông Hai Mộ 1

Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng Nhớ chuyện bên đồi thông Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín Tâm hồn đang trắng trong Như chim non kh...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Đồi Thông Hai Mộ 1"


58183 Tâm Sự Người Yêu

Vắng anh lúc buồn lấy ai chìu em Khi trời đêm giá gió đưa ngoài mành Cùng ai san sẻ nỗi niềm tàn canh Khi lòng vương vấn nhớ thương người yêu....

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Tâm Sự Người Yêu"


58721 Tàu Về Quê Hương - Remix

Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn Về đây mình cưới nhau luôn Về đây mình sống vui hơn Về đây mì...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Tàu Về Quê Hương - Remix"


61259 Gặp Nhau Trong Mưa (2)

Một chiều tôi vừa đến em đứng bên hàng hiên dưới trận mưa đầu mùa đầu trần không đội nón mang áo mưa thì quên ướt lạnh run cả người muốn mượn em chiếc...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Gặp Nhau Trong Mưa (2)"


61310 Tàu Về Quê Hương (2)

Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn về đây mình cưới nhau hơn về đây mình sống vui hơn về đây mình có nha...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Tàu Về Quê Hương (2)"


828542 Gặp Nhau Trong Mưa

Một chiều tôi vừa đến, em đứng bên hàng hiên dưới trận mưa đầu mùa Đầu trần không đội nón, mang áo mưa thì quên, ướt...

Tác giả: Hồng Vân Lời bài hát "Gặp Nhau Trong Mưa"