Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

50616 Ôi Tình Yêu

Da da da dá da dà da da da da da da dá da dà da da da da da da dá da dà da da da da da da dá da da dà dà dà Có những mối tình có những có những...

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Ôi Tình Yêu"


51736 Trái Tim Đau

Vẫn biết có lúc nước mắt rớt phía cuối phố. Xóa hết xóa hết những tháng năm mong chờ Bỗng thấy nỗi nhớ lấp lánh trái đắng dĩ vãng. Tiếc nhớ t...

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Trái Tim Đau"


51761 Mắt Nhung

Là là là la la la là là là la la la lá là là là la la la lá la la la la la la là là là lá là la la la lá là la la la la la là la la là là là lá...

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Mắt Nhung"


51893 Yêu Nhau Rồi Xa Nhau

Dấu yêu xưa còn đâu khi người quay mặt ra đi hỡi phút giây ly biệt tim này nát tan Khóc cho vơi niềm đau gió mưa tìm về chốn cũ đến với nhau...

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Yêu Nhau Rồi Xa Nhau"


828615 Ôi Tình Yêu

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Ôi Tình Yêu"


829735 Trái Tim Đau

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Trái Tim Đau"


829760 Mắt Nhung

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Mắt Nhung"


829996 Người Hỡi Anh Muốn Quay Về

Tác giả: Nhạc Thái Lời bài hát "Người Hỡi Anh Muốn Quay Về"