Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

50722 Tự Nguyện

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Nếu là người, tôi sẽ chết...

Tác giả: Trương Quốc Khánh Lời bài hát "Tự Nguyện"


55786 Sức Mạnh Nhân Dân

Sức mạnh là từ nhân dân sức mạnh là từ quê hương sức mạnh đâu là súng bom người ngoài sức mạnh là từ nhân dân sức mạnh là từ quê hương đồng bào...

Tác giả: Trương Quốc Khánh Lời bài hát "Sức Mạnh Nhân Dân"


55867 Lời Ca Cho Người Đi Giữ Quê Hương

Từ một ngày quân giặc vào đây từ một đêm kiếm cung đi dựng cờ từ một đêm sáng trăng vang lời thề máu người dân tôi thắm trên đồng hoang máu ngườ...

Tác giả: Trương Quốc Khánh Lời bài hát "Lời Ca Cho Người Đi Giữ Quê Hương"


61330 Tự Nguyện (2)

Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê...

Tác giả: Trương Quốc Khánh Lời bài hát "Tự Nguyện (2)"


828721 Tự Nguyện

Tác giả: Trương Quốc Khánh Lời bài hát "Tự Nguyện"