Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

55222 Bài Học Đầu Tiên

Bài Học Đầu Tiên Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay, trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy....

Tác giả: Trương Xuân Mẫn Lời bài hát "Bài Học Đầu Tiên"


55228 Bé Đi Học

Đường bé đi đến trường đi qua dòng suối nhỏ vui reo cùng ngọn gió có tiếng chim ngân bao lời thơ dòng suối thơm ngọt ngào thơm như dòng sữa mẹ ê...

Tác giả: Trương Xuân Mẫn Lời bài hát "Bé Đi Học"


830245 Bài Học Đầu Tiên

Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy ... Giọng thầy như tiếng hát Lời thầ...

Tác giả: Trương Xuân Mẫn Lời bài hát "Bài Học Đầu Tiên"