Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

50671 Lời Ca Dâng Bác

Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào Miền Nam. Bao núi bao sôn...

Tác giả: Trọng Loan Lời bài hát "Lời Ca Dâng Bác"


54741 Hát Về Đảng Hát Về Núi Sông

Một bài ca tôi hát lên dâng Đảng Và niềm vui náo nức hồn núi sông Một dòng ca về ôi mùa xuân đến Vì yêu thương làm...

Tác giả: Trọng Loan Lời bài hát "Hát Về Đảng Hát Về Núi Sông"


61275 Lời Ca Dâng Bác (2)

Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam bao núi bao sông bấy nghĩ...

Tác giả: Trọng Loan Lời bài hát "Lời Ca Dâng Bác (2)"


828670 Lời Ca Dâng Bác

Tác giả: Trọng Loan Lời bài hát "Lời Ca Dâng Bác"