Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

54601 Trưng Nữ Vương

Ngày xưa kia ngày xưa kia dòng sông Hát dòng sông Hát còn ghi nhớ còn ghi nhớ Trưng Nữ Vương anh hùng ngày hôm nay ngày hôm nay dòng thời gian d...

Tác giả: Uy Thi Ca Lời bài hát "Trưng Nữ Vương"