Tìm kiếm bài hát

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đã có App cho Android Tải ứng dụng tra mã số karaoke

831597 Khi Biết Yêu Thương

Tác giả: Lê Quốc Dũng Lời bài hát "Khi Biết Yêu Thương"


831598 Khi Mất Em

Tác giả: Trung Quân Lời bài hát "Khi Mất Em"


831599 Khi Tình Yêu Đến

Tác giả: Trương Lê Sơn Lời bài hát "Khi Tình Yêu Đến"


831600 Khóc Thêm Lần Nữa

Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh Lời bài hát "Khóc Thêm Lần Nữa"


831601 Khóc Trong Đêm Buồn

Tác giả: Vĩnh Tâm Lời bài hát "Khóc Trong Đêm Buồn"


831602 Không Thể Chia Xa

Tác giả: Anh Tuấn Lời bài hát "Không Thể Chia Xa"


831603 Không Thể Quên

Tác giả: Nguyễn Văn Chung Lời bài hát "Không Thể Quên"


831604 Khúc Ban Mai

Tác giả: Trung Kiên Lời bài hát "Khúc Ban Mai"


831605 Khúc Ca Cuối Cùng

Tác giả: Lê Quang Lời bài hát "Khúc Ca Cuối Cùng"


831606 Khúc Hát Dâng Đời

Tác giả: Phạm Nguyễn Lời bài hát "Khúc Hát Dâng Đời"


831607 Khúc Hát Phương Xa

Tác giả: Hoài An Lời bài hát "Khúc Hát Phương Xa"


831608 Khúc Hát Yêu Thương

Tác giả: Lê Quốc Thắng Lời bài hát "Khúc Hát Yêu Thương"


831609 Kỷ Niệm Thân Thương

Tác giả: Nguyễn Minh Phương Lời bài hát "Kỷ Niệm Thân Thương"


831610 Kỷ Vật

Tác giả: Nguyễn Chấn Phong Lời bài hát "Kỷ Vật"


831611 Làm Sao Em Biết

Tác giả: Minh Vy Lời bài hát "Làm Sao Em Biết"


831612 Làm Sao Quên Em

Tác giả: Xuân Nhi Lời bài hát "Làm Sao Quên Em"


831613 Lao Xao Biển Gọi

Tác giả: Bảo Phúc Lời bài hát "Lao Xao Biển Gọi"


831614 Lâu Đài Cát

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận Lời bài hát "Lâu Đài Cát"


831615 Lời Hát Kinh Cầu

Tác giả: Minh Châu Lời bài hát "Lời Hát Kinh Cầu"


831616 Lối Nào Về Tim Tôi

Tác giả: Hà Hải Đăng Lời bài hát "Lối Nào Về Tim Tôi"